تسمه نقاله های استیل کورد

تسمه نقاله های استیل کورد

تسمه نقاله های استیل کورد

امروزه تسمه نقاله های استیل کورد در زمره محبوب ترین تجهیزات حمل مواد قرار گرفته است. در این نوع از سیستم های انتقال مواد، سیم های درهم تنیده شده درون لاستیک قرار می گیرند و سیم هایی که یک در میان پبچانده شده اند ضامن حرکت مستقیم بلت هستند.
سیم های استفاده شده در تسمه نقاله های استیل کورد از استیل پرکربن مخصوص تهیه می شوند. برای اطمینان از چسبندگی بین سیم و لاستیک و همچنین برای محافظت از آنها در برابر خوردگی، سیم ها با فلز روی پوشش دهی می شوند.

مزایای استیل کوردها:

  • استحکام کششی بالا
  • کشیدگی پایین
  • طول عمر بالا
  • راندمان بالا
  • چسبندگی فوق العاده بین لاستیک و استیل کورد

 

تسمه نقاله استیل کورد

تسمه نقاله استیل کورد

 

لاستیک های کاور که به عنوان محافظ برای استیل کورد ها اسنفاده می شوند، بر اساس نیاز در انواع مختلف به شرح زیر تامین می گردند.

مشخصات تسمه نقاله های استیل کورد

شرکت مهر آذین پویا سهند (MAPS) Selection of Cover Rubber Quality 
 

Cover type 

Physical properties  Material Characteristics 

Standard & Grade 

Min. Tensile Strength 

(N/mm2) 

Min. Elongation at Break  Max. Abrasion Loss (mm3) 

Max. Temp. 

(C)

General Purpose 

DIN X  25  450  120  80  Iron ore, 

copper ore, 

stone, rock, etc. 

lignites overburden 

Extra abrasion, cut & 

gouge resistance. 

Suitable for 

transporting sharp, 

large lumps & rugged 

material under adverse 

loading condition 

AS M  24  450  125  80 
SANS M  25  450  120  80 
ISO H  24  450  120  80 
IS M-24  24  450  120   
DIN Y  20  400  150  80  Fine coal, ash, 

cement, earth, coal, 

salt, etc. 

Abrasion resistance 

for normal service. 

Suitable for 

transporting 

moderate abrasive 

material. 

AS N  17  400  200  80 
SANS N  17  400  150  80 
ISO D  18  400  100  80 
IS-N-17  17  400  150  80 
Superior Abrasion Resistant   DIN W  18  400  90  80  Quarries, sandpits, lime 

stone, coal, ash, ore, 

phosphate, raw material 

for glass works, etc. 

Superior abrasion resistance 

for the heaviest service condition. 

Suitable for abrasive material with 

a large proportion of fines. 

AS A  17  400  70  80 
Heat Resistant  DIN T  12.5  350  250  125  Hot sinter, hot 

cement, hot powder, 

chemical & fertilizer, etc. 

Heat resistant and also 

in cut, abrasion and 

tear resistant. 

IS T1  12.5  350  250  125 
IS T2  12.5  350  250  150 
Fire Resistant  AS F  14  300  200  80 

Materials having fire 

hazards e.g. sulphur, 

coal, etc. 

Resistance to flame 

propagation and 

burning; suitable for 

surface application. 

CAN CSA-C  17  350  200  80 
ISO 340  17  350  175  80 

DIN K 

(with cover 

20  400  200  80 
SANS F  14  400  180  80 
ISO K  15  350  200  80 
BCS FR  17  350  175  100  Explosive and fire 

hazardous material 

coal powder, etc. 

Resistance to flame 

propagation, extremely 

low burning rate; suitable 

for underground operation. 

DIN V  15  350  200  100 
Oil & Grease Resistant  IS-UG  16  350  200  100 
DIN G  12  250  175  100  Chemical & fertilizer, 

wood, paper & pulp, 

recycling plants. 

Resists penetration and 

therefore the damaging 

effect of oil and fat. 

AS Z  12  250  175  100 
IS OR  12  250  175  100 

Heat Resistant 

UHR  12.5  350  200  Max temp. 

handled 180 °C 

Hot sinter, hot cement, 

fertilizer, etc. 

Super heat resistant 

and also in cut, 

abrasion and tear 

resistant 

UHR Super  10  300  200  Max temp. 

handled 240 °C 

Hot clinker, hot cement, hot 

chemicals and fertilizer etc. 

High Wear and Tear Resistant  HWT  22  400  90  80  Quarries, sand & gravel. 

limestone, coal, ash 

Suitable for high abrasive 

applications 

Energy Optimized 

M EOB  18  400  100  100  Fine coal, ash, cement, 

earth, coal, salt, etc. 

General purpose premium 

quality energy optimized cover 

LRR EOB  18  400  100  100 

General purpose energy 

optimized cover 

FR EOB  15  400  130  80  Explosive and fire hazardous 

materials, e.g. coal powder, etc 

Fire resistant grade EOB 

as per FR CAN CSA-C 

 

استیل کورد با تقویت کننده های عرضی

تقویت کننده های عرضی بصورت اضافه بین کاور و لایه های استیل کورد قرار می گیرند که هدف از این امر افزایش میزان تحمل بارهای ضربه ای و تکان های لحظه ای است. افزودن این تقویت کننده های عرضی موجب طول عمر بیشتر بلت ها می گردد.

استیل کورد با تقویت کننده های عرضی

استیل کورد با تقویت کننده های عرضی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
LinkedinFacebookGoogle+TwitterBufferPin It