مطالعات فنی، اقتصادی و مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

بررسی امکان پذیری و توجیه پذیر بودن طرحهای سرمایه گذاری توسط واحد مطالعات و مشاوره سرمایه گذاری با استفاده از آخرین اطلاعات روز انجام می شود.
• مطالعات بازار
• مطالعات بررسی و انتخاب محل
• آماده سازی طرح تجاری
• شناسایی و بررسی فرصتها
• مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری
• گزارشات فنی اقتصادی آماده سازی طرح کلی و استراتژیک

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
LinkedinFacebookGoogle+TwitterBufferPin It